Succesvol verbinden

Succesvol verbinden

Ons uiteindelijke doel is het realiseren van een Informatiehuis waarbij we betrouwbare en toegankelijke informatie, altijd beschikbaar hebben, door gegevens en expertise succesvol met elkaar te verbinden.

We hebben daarbij een steeds grotere behoefte om gegevens te kunnen vertalen naar informatie als basis voor besluiten. Een goede informatiepositie is ook voor de inwoners en ondernemers van onze gemeenten cruciaal om snel en gemakkelijk hun weg te vinden binnen de overheid.

In de eerste fase, die inmiddels gestart is, richten we ons op de samenwerking tussen Venlo, Venray en Horst aan de Maas.

In diverse deelprojecten wordt er gewerkt aan de opbouw van een zogenaamde “gegevensfabriek”. Daarin beginnen we met het inwinnen, beheren en ontsluiten van de ruimtelijk gerelateerde (basis)registraties: BGT, BAG, WOZ en BOR. Uitgangspunt hierbij is één integrale objectenregistratie waarmee de ruimtelijke (basis)registraties in samenhang beheerd worden.

Concrete resultaten die we tot op heden hebben geboekt:

  • gezamenlijke visie Informatiehuis VVH

  • gezamenlijke inkoop van beeldmateriaal en personeel t.b.v. inwinnen

  • uitwisseling van eigen personeel waar dit nu al kan 

  • de opzet van groeimodel gegevensstructuur naar Integraal Objecten Beheer

Regionale ontwikkeling.

Het Informatiehuis VVH heeft raakvlakken met andere regionale gegevens- en/of informatiehuizen.

De drie VVH-gemeenten nemen de lead binnen het Informatiehuis VVH. Wij hebben nadrukkelijk de intentie uitgesproken de producten en diensten van het Informatiehuis op termijn breder in en met de regio te ontwikkelen.

De samenwerkende gemeenten hebben een voortrekkersrol in de regio, die is ontstaan vanuit het project Gegevenshuis Noord Limburg. We geven deze rol verder invulling door zowel onze kennis en ervaring te delen met als gerealiseerde standaard producten en diensten van het Informatiehuis VVH aan regiogemeenten en hun ketenpartners te leveren.

 

Cookie settings